Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča 2021. Odluku možete preuzeti na poveznici.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Ploča 2021. Odluku možete preuzeti na poveznici.