Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča, na radno mjesto Upravni referent – komunalno/prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

U kategoriji Dokumenti objavljujemo Javni natječaj za komunalno prometnog redara te Opis poslova i podatke o plaći.

Skip to content