Grad Ploče objavio je dana 9. srpnja 2021. godine Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ploča.

Tekst Javnog natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.