Obavijest o prekidu isporuke vode

Obavještavaju se potrošači vode u Pločama na lokacijama: Trg Prišnica od broja 1 do 8 i Trg kralja Tomislava od broja 1 do 16, da će dana 13.veljače, 2019.g. u vremenu od 9:00 do 11:00 doći do prekida isporuke vode zbog radova na glavnoj vodovodnoj cijevi.
Zahvaljujemo uz lijep pozdrav,

Ravnatelj
Boris Palac, dipl.oec.

Potpisan ugovor o građenju tlačnog cjevovoda CS Klokun – VS Ploče

Dana 02.03.2018.g. u prostorijama Izvor-a Ploče ravnatelj Đino Zmijarević s predstavnikom izvođača Vodoprivrede Vrgorac direktorom Matom Jelavićem potpisao je Ugovor o građenju tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, dionica Crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče.

Ugovor vrijedan 2.028.213,83 kn bez PDV-a financirat će se u 100%-tnom iznosu sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Naime, u listopadu 2016.g. IZVOR Ploče aplicirao je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere 07, tip operacije 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, te je aplikacija ocjenjena pozitivno.

Rok za izvođenje radova na dionici dugoj 1300metara, duktil ø300, je 24 mjeseca. Projektom će se doprinjeti povećanju kvalitete opskrbe pitkom vodom, efikasnosti javne vodoopskrbe i smanjenju gubitaka iz sustava. Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta, a ujedno i racionalnija potrošnja energije jer će se realizacijom projekta maksimalno iskoristiti radni kapacitet crpne stanice. Potpisivanju Ugovora su između ostalih prisustvovali zamjenici gradonačelnika Ploča Ivan Marević i Zoran Majstrović, te predsjednik Upravnog vijeća IZVOR-a Ploče Ivo Karamatić.