Gradonačelnik Grada Ploča donio je dana 16. srpnja 2021.. novu Odluku o radnom vremenu službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča.

Sukladno Odluci, dnevno radno vrijeme u upravnim tijelima Grada Ploča sve radne dane je od 07:30 do 15:30, osim četvrtka, kad je radno vrijeme od 11:00 do 19:00 sati.

Uredovni dani za rad sa strankama su utorkom od 11:oo do 15:00 i četvrtkom od 14:00 do 18:00 sati, uz obvezu prethodne najave sastanka telefonskim putem ili putem elektroničke pošte.

Cjelokupni tekst odluke možete pronaći na sljedećoj poveznici.