Grad Ploče obavještava javnost o početku postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča provest će se sukladno Odluci o izradi ograničenih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 02/18, 1/20), dalje: Odluka o izradi) te po prethodno provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Mole se zainteresirani dionici da svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative vezane na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča, a u skladu s ciljevima i programskim polazištima Odluke o izradi, dostave u roku 15 dana od objave ove obavijesti na adresu: Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče.

U sklopu postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča bit će izvršena analiza svih zahtjeva, prijedloga i inicijativa vezanih na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča zaprimljenih do navedenog roka. Zainteresiranim dionicima neće se dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve.

Zahtjevi, prijedlozi i inicijative izvan ciljeva i programskih polazišta ovog postupka, sagledat će se u smislu inicijative za sljedeći postupak izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.
Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 020-676-146, 020-414-482 ili osobno na adresi: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče (prizemlje).

U prilogu:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 1/20).