Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga za 2020. godinu provelo je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima odabira propisanima Uputama za prijavitelje Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga proizašlim iz Domovinskog rata i NOB-a za 2020. godinu.

 

Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu sa Uputama za prijavitelje Grad Ploče objavljuje rang listu privremeno odabranih projektnih prijedloga uz naznaku prijavitelja, naziva projekta i broja ostvarenih bodova

 

Redni broj Udruga Naziv projekta Srednja ocjena
1. Udruga branitelja Grada Ploča Godišnji program aktivnosti Udruge za 2020. 92,8
2. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ploče U spomen svim žrtvama palim za domovinu 90
3. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Baćine Obilježavanje spomen datuma Domovinskog rata 89,2
4. Udruga Prvi ročnik hrvatske vojske „Zajedno u prošlosti – Zajedno u budućnosti 2020“ 82,2
5. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Ploče Financiranje aktivnosti udruge za 2020. 72,6
6. HVIDRA Ploče Program aktivnosti udruge za 2020. 70,6

 

Grad Ploče zatražit će dodatnu dokumentaciju od navedenih prijavitelja u skladu sa Uputama za prijavitelje (točka 4.3 – Dostava dodatne dokumentacije i ugovaranje), nakon čega će se donijeti konačna Odluka o financiranju.

Skip to content