Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (Pisano testiranje) za 5 u prilogu navedenih kandidata.

Skip to content