Na temelju članka 19.- 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine” br.86/08 i 61/11 ) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (Pisano testiranje)

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti slijedeći kandidati:

Za radno mjesto višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za proračun financije

1. Zlatko Imamović, Ploče, Vladimira Nazora 13
2. Marina Bubičić, Ploče, Vladimira Nazora 16
3. Danita Marinović, Ploče, Trg kralja Tomislava 23
4. Josip Zmijarević,Ploče, Stablinska 14
5. Vesela Mitovski, Ploče, N.Gusara 14
6. Deni Nikolac, Ploče, Petra Svačića 2
7. Ivan Miljković, Ploče, Vladimira Nazora 49
8. Vesna Jovanović, Ploče, Trg Prišnica 5
9. Nina Ivičević,Ploče, Oko Jažve 10

Za radno mjesto višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za društvene djelatnosti

1. Matea Kostreš,Ploče,Tina Ujevića 16
2. Ivan Jerković,Ploče,Trg Prišnica 8
3. Tomislav Damić, Ploče,Trg kralja Tomislava 1