Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave usluga „Izrada projektne dokumentacije sortirnice komunalnog otpada“.

Rok za dostavu ponuda je 19.06.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 113.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Skip to content