Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave usluga „Dizajn kampanje Zeleni val i popratnih edukativnih materijala“.

Rok za dostavu ponuda je 10.10.2018. godine do 12:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 100.032,48 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.