(1) Prema članku 29., stavcima 1. i 2. to članku 5., stavku 4. Uredbe, ovu Odluku o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Plooa na okoliš (dalje: Odluka) donosi Gradonačelnik Grada Ploče (dalje: Nadležno tijelo).

(2) Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Ploča na okoliš, Nadlano tijelo će donijeti odgovarajući akt sukladno članku 31. Uredbe.

(3) Nositelj izrade Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Ploča je Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča.

Odluku možete preuzeti među prostornim planovima koji su u tijeku na sljedećem linku.