Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o., 2. srpnja 2018. godine donosi odluku o poništenju Natječaja za davanje u podzakup plažnog objekta budući da je stranka koja je dostavila potpunu dokumentaciju i ponudu je odustala prije potpisivanja ugovora.

Odluku možete pročitati na sljedećem linku.

Skip to content