Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o., 2. srpnja 2018. godine donosi odluku o poništenju Natječaja za davanje u podzakup plažnog objekta budući da je stranka koja je dostavila potpunu dokumentaciju i ponudu je odustala prije potpisivanja ugovora.

Odluku možete pročitati na sljedećem linku.

grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute('6Le3wIsUAAAAAFltH5v3e7WjscoK_RaMUiGpt-jU', {action: 'action_name'}) .then(function(token) { // Verify the token on the server. }); });