Temeljem članka 24. i 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, br. 11/19 i 1/20) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS od 28. veljače 2020. godine, Gradonačelnik Grada Ploča donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o zaprimljenim prigovorima na Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS.
2. Gradonačelnik Grada Ploča utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča.
3. Važenje liste prvenstva utvrđuje se na vrijeme od dvije godine računajući od dana njezina utvrđenja. Odlukom Gradonačelnika važenje Liste prvenstva može se produžiti.
4. Konačna lista objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Ploča dana 11. studenog 2020. godine.

PRILOG:

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča.