Grad Ploče objavio je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Ploča, kojeg možete preuzeti ovdje.

Skip to content