Grad Ploče objavio je 29. travnja 2020. godine Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča.

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.