Grad Ploče objavio je dana 2. srpnja 2020. godine Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.