Obavijest za nositelje prava na nekretnine na području Grada Ploča za dijelove K.O. Plina i K.O. Pasičina (područje MO Staševica, MO Spilice – Crpala – Gnječi i MO Plina Jezero).

Dana 05. rujna 2022. godine počinje terenski dio posla na novoj katastarskoj izmjeri za dijelove katastarskih općina Plina i Pasičina.

Na javnom skupu koji će se održati 20. srpnja 2022. godine u 18.30 sati u Domu kulture u Staševici, upoznat ćete se sa svim detaljima vezanim za novu katastarsku izmjeru, a posebno o načinu obilježavanja i označavanja vaših parcela.

Molimo vas da se po dobivenom pozivu odazovete u što većem broju jer jedino tako nova katastarska izmjera ima smisla.

Za sve potrebne informacije i upute obratite se GEODETSKOM ZAVODU d.d. SPLIT, Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, tel: 021/470-899, 021/470-911, fax: 021/470-937, e-mail: ni_stasevica@geozavod-st.hr