Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča (u daljnjem tekstu: Odluka), dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Predloženim nacrtom Odluke se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak prema kojima će Grad Ploče sufinancirati provedbu Programa obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča. Cilj Programa je sufinanciranje obnove fasada na kojima su vidljiva oštećenja i tragovi propadanja, a sve radi poticanja očuvanja vizualnog identiteta grada i povećanje sigurnosti građana.

Odlukom se propisuje način sufinanciranja, zone prioriteta te opravdani troškovi ulaganja. Odlukom bi se uredio novi način sufinanciranja obnove fasada višestambenih zgrada po prioritetima što bi rezultiralo brojnim novouređenim fasadama zgrada čime bi se postigao pozitivan učinak na ambijent i kvalitetu prostora i povećala sigurnost građana.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. lipnja 2023. godine dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte, odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Više informacija o savjetovanju pronađite na poveznici.