Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2023. godinu.

Zahtjev za dodjelu koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Grada Ploča, putem Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča na adresu: Grad Ploče, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Trg kralja Tomislava 23., 20 340 Ploče, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča za 2023. godinu. Tiskani obrazac zahtjeva i sve ostale informacije mogu se preuzeti na poveznici.