Na temelju članka 39. Statuta Grada Ploča (“,,”Službeni glasnik Grada Ploča” br: 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području grada Ploča za 2022. godinu, Gradonačelnik Grada Ploča objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2022. godinu.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2022. godinu.

Više informacija pronađite na linku.