Na temelju članaka 17. i 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu: Zakon ) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto:

  • viši stručni suradnik/viša stručna suradnica  za proračun i financije
  • viši stručni suradnik/viša stručna suradnica  za društvene djelatnosti
  • komunalni redar
  • prometni redar

na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, objavljen je u “Narodnim novinama” broj 15 od 17. veljače 2016. godine.

Od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan  za podnošenje prijava na natječaj je  25. veljače 2016. godine

Dokumentacija