Na temelju članka 20. i 22. Zakona oslužbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje Poziv na intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, održanog 29. rujna 2017. godine.

Poziv na intervju objavljujemo u priloženom PDF dokumentu.

Skip to content