Predmet Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Ploča, fizičkim osobama koje imaju prebivalište na području Grada Ploča, vlasnicima/suvlasnicima postojećih obiteljskih kuća, u svrhu sufinanciranja – izrade projektne dokumentacije potrebne za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće na području grada Ploča.

Više informacija pronađite na poveznici, obrazac i ostalu prijavnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Prijedlog rang liste korisnika potpore možete pronaći ovdje, dok odluku o dodjeli potpore za obnovljive izvore energije možete pronaći ovdje.