Dana 31.kolovoza 2022. godine 30 žena zaposlenih u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče završilo je s radom. Zaposlenice su pružale pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/ domova krajnjih korisnika, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava te pružanje podrške krajnjih korisnicima kroz razgovore, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

Zaposlenice, osim radnog iskustva, stekle su dodatna znanja te se njih 29  osposobilo za gerontodomaćicu. 

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.