Grad Ploče sufinancirat će nabavu školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2022./2023. godinu.

Pravo na sufinanciranje nabave školske opreme učenicima ostvaruju roditelji s prebivalištem na području Grada Ploča u iznosu od 350,00 kuna po djetetu/učeniku.

Roditelji su obvezni podnijeti zahtjev za sufinanciranje nabave školske opreme za školsku 2022./2023. godinu i priložiti:

  • presliku važeće osobne iskaznice (roditelja koji podnosi zahtjev).

Grad Ploče će od nadležne osnove škole zatražiti dostavu potvrde o redovitom školovanju svakog od učenika za kojeg je podnesen zahtjev.

Zahtjev može podnijeti samo jedan od roditelja djeteta/učenika.

Zahtjev s prilogom podnosi se Službi za opće poslove Grada Ploča na propisanom obrascu osobnom predajom u prizemlju zgrade sjedišta Grada Ploča na posebno označenom mjestu (Trg kralja Tomislava 23) ili putem elektroničke pošte: ivan.jerkovic@ploce.hr, u razdoblju od 12. rujna do 31. listopada 2022. godine.

Obrazac zahtjeva bit će dostupan za preuzimanje ovdje i u prizemlju sjedišta Grada Ploča na posebno označenom mjestu (Trg kralja Tomislava 23).