Grad Ploče u svibnju 2022 g. prijavio je projekt u okviru poziva „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III (UP.02.1.1.16)_ESF_OP – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u suradnji sa obaveznim partnerima Centrom za socijalnu skrb Ploče i Područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ispostava Ploče). Dosadašnje pozitivno iskustvo kroz provedbu projekata Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče I i II, Gradu Ploče bio je dodatni poticaj za prijavu na Zaželi program zapošljavanja žena – FAZA III. Nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je 1.Odluku o financiranju projekata u vrijednosti od 60.660.444,10 HRK, a od toga nositelju projekta „Zaželi danas za bolje sutra III-Grad Ploče“ Gradu Pločama, dodijeljeno je 1.474.000,00 HRK.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dostavljen je na ovjeru, a početak provedbe projektnih aktivnosti očekuje se u rujnu 2022 g. Očekivani rezultati projekta su zaposlenost 30 žena na 6 mjeseci na skrbi i pomoći 180 korisnika. Ciljevi projekta su osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.