Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na Javnu raspravu studije o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija

Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 15. srpnja 2022. do 16. kolovoza 2022.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2022. u 16:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče.

Više informacija pronađite na poveznici.