Grad Ploče objavio je Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2022. godinu.

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od datuma raspisivanja Natječaja, a završava 4. svibnja 2022. godine.

U Pločama, 4. travnja 2022. godine.