Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj obavještava zainteresirane građane i druge pravne i fizičke osobe da će se pristupiti pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Mole se zainteresirani građani i druge pravne i fizičke osobe da svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča
dostave u roku 15 dana od objave ( od 31. ožujka 2022.) ove obavijesti na adresu: Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

U sklopu postupka koji prethodi izradi i donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča izvršit će se analiza zahtjeva, prijedloga i inicijativa zaprimljenih do navedenog roka, te će služiti za izradu ciljeva i programskih polazišta odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Zainteresiranim dionicima neće se dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 020 676 146 i 020 676 176, putem elektroničke pošte gospodarski.razvoj@ploce.hr ili osobno na adresi Trg kralja Tomislava 23, Ploče.