Grad Ploče zaprimio je Odluku o financiranju projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“ UP.02.2.1.08.0209., od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao Posredničkog tijela razine 1.

Sredstva su odobrena u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza II. 

Nositelj projekta je Grad Ploče u partnerstvu sa Udrugom dijabetičara „Slatki“ Ploče. 

Cilj projekta je podizanje svijesti građana grada Ploča o važnosti zdrave i pravilne prehrane te vježbanja u svrhu prevencije nastanka kroničnih oboljenja kao što je dijabetes te drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Ujedno, projektom se želi ukazati potreba i važnost za prevenciju razvoja dodatnih raznih oboljenja kod osoba kod kojih je jedan oblik oboljenja već nastupio.

Projektne aktivnosti orijentirane su na djecu osnovnoškolskog uzrasta kako bi im se već u ranoj dobi ukazalo na važnost stvaranja zdravih navika, posebno prehrane. Isto tako projekt je orijentiran i na osobe starije od 65 godina koje već imaju višestruke dijagnoze i rizična su skupina za razna oboljenja uzrokovana nepravilnom prehranom i nedostatkom tjelesne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.958,51 HRK i financira se u 100 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna.