Grad Ploče, Turistička zajednica Grada Ploča te dionici razvoja turizma grada danas su, u organizaciji poduzeća SPOT d.o.o., specijaliziranog za razvoj inovativnih oblika turizma, održali prvu u nizu radionica na temu stvaranja interpretacijskog plana destinacije Ploče.

Tema prve radionice bila je istraživanje baštinske resursne osnove Ploča za interpretacijskih turističkih sadržaja te stvaranja autentičnih doživljaja za turiste i posjetitelje.

Današnja radionica tek je prvi korak kojim će se u destinaciji Ploče kreirati suvremeni, inovativni, kreativni i raznovrsni interpretacijski sadržaji koji će pločanskoj turističkoj ponudi dati dodanu vrijednost i otvoriti nova tržišta.