U veljači je održan redovni mjesečni sastanak i podjela paketa za krajnje korisnike u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče, UP.02.1.1.13.0447.

Na sastanku su sudjelovale zaposlene žene pripadnice ciljne skupine te voditeljice projekta. Zaposlenice su preuzele pakete za krajnje korisnike za veljaču te predale izvješća o radu. Paketi sadrže sredstva za čišćenje stambenih prostorija i/ili osnovne higijenske potrepštine za svakog korisnika.

U projektu je zaposleno 30 žena za pružanje potpore i pomoći  starijim i nemoćnim osobama sa područja Grada Ploča, što obuhvaća Ploče, Baćinu, Staševicu,Komin, Rogotin, Šarić-Strugu, Plina jezero, Peračko Blato i Banju. Svaka žena brine se za 6 krajnjih korisnika. 

Na kraju sastanka zaposlenicama su podijeljeni promotivni materijali.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.