U siječnju je održan redovni mjesečni sastanak i podjela paketa za krajnje korisnike u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče, UP.02.1.1.13.0447, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su sudjelovale zaposlene žene pripadnice ciljne skupine te voditeljice projekta. Zaposlenice su preuzele pakete za krajnje korisnike za mjesec siječanj te predale izvješća o radu i potpisne list.

Do sada je u sklopu projektu ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče podijeljeno ukupno 900 paketa.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.