Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) Grad Ploče, dana 26. siječnja 2022. godine objavljuje poziv zainteresiranima na savjetovanje s javnošću.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o komunalnom doprinosu i Odlukom o komunalnoj naknadi, te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Više informacija možete pronaći na poveznici.