U razdoblju od 13. do 16. studenog 2021. godine održalo se završno terensko istraživanje u okviru projekta „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča“.

Znanstvenici Agronomskog fakulteta Zagreb su proveli terensko istraživanje u svrhu prikupljanja podataka za projektne aktivnosti : „Stanje populacije jegulja u Neretvi“ i „Analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na području Grada Ploča“.

Projektna aktivnost Stanje populacije jegulja u Neretvi istraživanjem će doprinijeti, kroz pokusni ribolov, podatke o veličini populacije jegulje u donjem rijeku rijeke Neretve i definirati njenu važnost za gospodarsku djelatnost. Kroz aktivnost će se dobiti podaci o zdravstvenom stanju te eventualno akumuliranim toksičnim tvarima u mesu, a što će uvelike doprinijeti razumijevanju ove vrste na našim prostorima. Ujedno, kreirani su preduvjeti za  razvoj planova upravljanja stokom jegulje u Hrvatskoj.

Na sigurnost ribe i proizvoda od ribe utječu brojni čimbenici kao što su: kvaliteta ambijentalnog mora ili slatke vode; prisutnost parazita i patogenih mikroorganizama te drugih štetnih tvari; riblja hrana (također i kod divljih populacija); postupanje s ribom tijekom uzgoja/izlova, prerade, skladištenja i transporta te higijenska ispravnost vode za preradu. U okviru projektne aktivnosti Analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvaliteta proizvoda ribarstva na području Grada Ploča prikupljeni su uzorci koji su analizirani na terenu i laboratorijski (parazitologija i mikrobiologija). U konačnici, rezultati provedenih istraživanja na temelju prikupljenih uzoraka će pridonijeti unapređenju sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na ribolovnom području.

Kao i na svim prethodnim terenskim posjetima, uz znanstvenike izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Tena Radočaj i Ivan Špleić, u istraživanju su sudjelovali i predstavnici lokalnih ribara. Na ovom, odnosno zadnjem terenskom posjetu znanstvenici su istraživanja proveli u suradnji s Mirom Dugandžićem, Antom Kapovićem i Goranom Štrbićem.

Cilj projekta „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča“ je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.