Dana  29. listopada  2021. godine održan je mjesečni radni sastanak  u sklopu projekta ,,ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče” UP.02.1.1.13.0447. Na mjesečnom sastanku prisustvovali su žene zaposlenice i voditeljice projekta. Djelatnice su predale svoju dokumentaciju i mjesečna izvješća o radu. Na kraju sastanka podijeljeni su mjesečni paketi za 180 krajnjih korisnike te su djelatnicama podijeljene medicinske maske, rukavice i dezinfekcijska sredstva za rad i zaštitu protiv koronavirusa.

Projekt „ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn.

Intenzitet potpore: Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.