Grad Ploče, u svrhu sudjelovanja građana s područja grada Ploča kod izrade prijedloga proračuna za 2022. godinu, i ove godine pokreće program participativnog budžetiranja pod nazivom „Zajedno za ljepši grad“.

Projektne prijedloge možete prijaviti od 6.10.2021. godine do 17.10.2021. godine ispunjavanjem jednostavnog obrasca koji se nalazi u prilogu (i prilaganjem fotografija lokacije ako smatrate primjenjivim) i predati na sljedeće načine:

  • OSOBNO: ubaciti ispunjeni obrazac (preuzmite ga ovdje) i pripadajuće fotografije lokacije ukoliko je primjenjivo u označenu kutiju postavljenu u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23, Grad Ploče), radnim danom: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom u vremenskom periodu od 07:30h do 15:30h, a četvrtkom u vremenskom periodu od 11:00h do 19:00h,
  • PUTEM E-MAILA: ispunjeni obrazac (preuzmite ga ovdje) i pripadajuće fotografije lokacije ukoliko je primjenjivo poslati na mail adresu zajedno@ploce.hr, s predmetom maila „Zajedno za ljepši grad“,
  • POŠTOM: ispunjeni obrazac (preuzmite ga ovdje) i pripadajuće fotografije lokacije ukoliko je primjenjivo poslati poštom na adresu Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Prijaviti možete:

  • Uređenje i sanaciju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza), nerazvrstanih cesta (tj. onih koje nisu pod upravom ŽUC-a i HC-a), javno prometnih površina (kolnika, parkirališta) na nerazvrstanim cestama, plaža, trgova, divljih odlagališta, …
  • Postavljanje i izgradnju zaštitnih ograda i branika, sprava i javnih sadržaja za rekreaciju odraslih, komunalne opreme (klupa, koševa…), vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) na nerazvrstanim cestama, svjetlosne signalizacije (semafora, treptača…) na nerazvrstanim cestama, horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne linije, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi, …) na nerazvrstanim cestama, objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, ogradnih zidića, autobusnih čekaonica, …

NAPOMENA: printane verzije prijavnih obrazaca možete preuzeti u prizemlju zgrade gradske uprave ukoliko ste iste u nemogućnosti preuzeti sa službenih stranica Grada Ploča.