Gradonačelnik Grada Ploča donio je Odluku o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu.

Sredstva za sufinanciranje nabave školske opreme osigurana su u Proračunu Grada Ploča za 2021. godinu.

Pravo na sufinanciranje nabave školske opreme učenicima ostvaruju roditelji s prebivalištem na području Grada Ploča u iznosu od 300 kuna po djetetu/učeniku.

Za ostvarivanje prava iz ove Odluke roditelji su dužni podnijeti zahtjev za sufinanciranje nabave školske opreme za školsku 2021./2022. godinu i priložiti:

– presliku osobne iskaznice (roditelja koji podnosi zahtjev),
– potvrdu o otvorenom IBAN računu/IBAN zaštićenom računu.

Grad Ploče će od nadležne osnovne škole koju pohađaju učenici zatražiti dostavu potvrda o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađaju.

Zahtjev može podnijeti samo jedan od roditelja djeteta/učenika.

Zahtjev s prilozima podnosi se Službi za opće poslove Grada Ploča, osobno predajom u prizemlju zgrade sjedišta Grada Ploča na posebno označenom mjestu (Trg kralja Tomislava 23) ili putem elektroničke pošte: ivan.jerkovic@ploce.hr, u razdoblju od 13. rujna do 29. listopada 2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča.

Zahtjev za sufinanciranje školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda preuzmite ovdje.