Obavještavamo Vas da će „Pomorski servis – Luka Ploče“ d.o.o. Ploče provesti će adulticidnu dezinsekciju metodom toplog zamagljivanja kao posebnu mjere u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti na području Grada Ploča u periodu od 12.07. do 16.07.2021 u ranim jutarnjim satima.

Dezinsekcija će se izvoditi insekticidom trgovačkog naziva Cyperbase (d.t. cipermetrin,tetrametrin, Piperonil butoksid) i vodom kao insekticidnim nosačem.

Dezinsekciju će izvoditi djelatnici DDD službe uz nadzor odgovornih osoba.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta kao što su kiša ili pojačani vjetar akcija se pomjera za slijedeći dan.

TERMINI PROVEDBE I UPOZORENJA

Pomorski servis –Luka Ploče d.o.o.Ploče provesti će u ranim jutarnjim satima adulticidnu dezinsekciju metodom toplog zamagljivanja u slijedećim terminima:

– 12.07.2021 – Komin , Banja, Modro Oko
– 13.07.2021 – Šarić Struga ,Rogotin ,Čeveljuša,
– 14.07.2021 – Grad Ploče,Stablina
– 15.07.2021 – Baćina, Baćinska Jezera, Peračko Blato
– 16.07.2021 – Spilice , Crpala, Staševica

Molimo građane posebno one koji boluju od astme ili drugih respiratornih bolesti da za vrijeme zamagljivanja zatvore vrata i prozore.
Posebno upozorenje pčelarima da u vrijeme tretiranja zatvore košnice dok se u potpunosti ne raziđe insekticidna magla.
Također upozoravamo vozače na povećani oprez za vrijeme trajanja akcije.

U slučaju izlaganja insekticidnom dimu i pojave simptoma ( alergijskih reakcija, glavobolje, vrtoglavice,otežanog disanja ) javiti se nadležnom DZ.

Sve informacije o tijeku dezinsekcije mogu se dobiti na mob: 0916031708 ili 0916031130

PROVEDBENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Primjenjeno sredstvo je proizvod ima odobrenje Ministarstva zdravlja i u skladu je sa programom ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije.Insekticid pripada nadražujućim sredstvima te je o potrebnim mjerama opreza pučanstvo obaviješeno prije početka akcije.Prazna ambalaža nakon završene dezinsekcije će biti zbrinuta prema zakonskim odrebama. Priprema i tijek izvođenja akcije biti će po nadzorom ZZJZ .

OPIS MJERA KOJE SE PROVODE I TEHNIKE PRIMJENE

Adulticidna dezinsekcija komaraca provodi se u cilju smanjenja populacije spolno zrelih i aktivnih komaraca i nastavak je larvicidne dezinsekcije,pri čemu se koriste insekticidi brzog kontaktnog i respiratornog djelovanja koje u praksi nazivamo adulticidima.

Adulticidni tretman smanjuju biološki najaktivniju populaciju ali nemaju rezidualno djelovanje. Pri provedbi adulticidnih tretmana činjenica je da se „ruši“ samo trenutačno aktivna populacija komaraca i da je to oko 10% ukupne populacije . U regijama sa velikim biološkim potencijalom kakva je naša regija, rezultati su kratkotrajni.

U adulticidnom tretmanu koristiti ćemo tehniku zamagljivanja koja je najčešća metoda u aplikaciji adulticida. Zamagljivanje je primjena kapljica u spektru 1-50 mikrona,pri čemu se dobiva insekticidni aerosol velike prodorne moći i dobrog širenja u prostoru. Zamagljivanje je primjereno terenskom radu zbog dobrog pokrivanja velikih površina, mana ove tehnike je izostanak rezidualnog djelovanja i rušenje samo trenutno aktivne populacije komaraca. U zamagljivanju koristimo topli (termički) postupak pri čemu razbijanjem radnih otopina u toploj struji zraka nastaje neprozirni aerosol . Izbor ovog načina aplikacije adulticida je zbog samog terena koji je prekriven gustim raslinjem i velikom površinom plitke vodene površine.
Tretmanom adulticidne dezinsekcije predviđeno je obuhvatiti površine određene od strane Grada Ploča.

Ukupno trajanje akcije je pet dana sa početkom 12.07.2021 godine ukoliko dođe do pojave lošeg vremena, akcija će za toliki broj dana biti pomjerena.

VRIJEME APLIKACIJE-DINAMIKA PROVOĐENJA

Aktivnost komaraca počinje rasti padom dnevnih temperatura i porastom vlage u zraku a to je u predvečerje ili rano jutro pred izlazak sunca.

Adulticidni tretman treba provoditi u vrijeme najveće aktivnosti komaraca i ono je karakteristično i prepoznatljivo za svaki rod:
Aedes-u svom staništu zelenila aktivni su cijeli dan
Anopheles- jača aktivnost započinje zalazom sunca i traje do iza ponoći
Culex- najaktivniji su sat prije i sat poslije izlaska ili zalaska sunca

Osim aktivnosti komaraca za kvalitetan adulticidni tretman vrlo su važni :
Temperatura zraka- koja ne smije biti ispod 15 C jer je tad aktivnost komaraca mala ili je nema. U sumrak i svitanje razlike u temperaturi zraka i tla se izjednačuju i stabiliziraju i u tom periodu najmanja su vertikalna (uzgonska) gibanja zraka,pa insekticidni aerosol miruje lebdeći iznad površine na koju je apliciran.

Relativna vlažnost- s obzirom da su komarci mali insekti vrlo su podložni isušenju od prejakog sunca tako da se skrivaju u sjenovitim mjestima čekajući da padne snaga sunca a poraste vlažnost zraka

Vjetar- komarci su aktivni samo u uvjetima bez vjetra, stoga svaki adulticidni tretman kod vjetra jačeg od 4 km/sat je neučinkovit.

Da bi adulticidni tretman bio učinkovit svi gore navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni tada insekticidni aerosol se zadržava na tretiranoj površini kao jutarnja ili večernja magla neko vrijeme.

Dinamika provođenja adulticidnih tretmana usko je vezana sa provedbom i učinkom larvicidne dezinsekcije. Kako nema praćenja razvojnih oblika komaraca i brojnosti krilatica provedbu smo donijeli okvirno na osnovu višegodišnjeg rada na području Neretvanske doline.
Završni sezonski tretmani su od velike važnosti jer o njima ovisi broj komaraca koji ide u prezimljavanje,odnosno broj komaraca pokretača populacije u slijedećoj godini.

EKIPE

Poslove adulticidne dezinsekcije provoditi će djelatnici DDD službe stručni nadzor nad radom ekipa na terenu i primjenu insekticida vršiti će odgovorne osobe službe.

SREDSTVA I OPREMA ZA KORIŠTENJE

Ekipa će biti opremljena radnim odjelima,gumenim rukavicama i zaštitnim maskama.
Formulacija za dezinsekciju priprema se u skladišnim prostorima Pomorskog servisa-Luke Ploče u skladu sa utroškom za to područje. Akcija se provodi vlastitim terenskim vozilom Reg. oznake DU-645-IE.

NAČIN IZVJEŠTAVANJA

U skladu sa zakonskim odredbama obavijesti o početku i tijeku akcije biti dostavljene:
– Zavodu za javno zdravstvo Ploče
– Sanitarnoj inspekciji Metković
– Gradu Ploče
– Policijskoj postaji Ploče
– Domu zdravlja Ploče

Pučanstvo će biti obaviješteno putem Radio postaje Ploče i službenih stranica grada.

GENERIČKA IMENA SREDSTAVA

CYPERBASE d.t. cipermetrin,tetrametrin, piperonil butbutoksid proizvođač I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a. Padova,Italija, zastupnik Buteo d.o.o. Zagreb.
Insekticidni nosač voda.

DEZINSEKCIJA KOMARACA

Krilatice ili adultni stadij komaraca suzbijaju se metodom primjene insekticida (adulticidna dezinsekcija ) i provodi se hladnim ili toplim zamagljivanjem primjenom vodenih rastvora insekticida.
Larvicidni tretman je skup mjera mehaničkih, fizičkih, bioloških i kemijskih s ciljem redukcije razvojnih oblika komaraca.
Adulticidna i larvicidna dezinsekcija je kemijska mjera koja ima za cilj redukciju razvojnih oblika komaraca. Adulticidi i larvicidi su biocidi koji djeluju na različite razvojne stadije komaraca.
Mehaničkim i fizikalnim mjerama smanjuju se ili uklanjaju uvjeti za razvoj komaraca stoga preporučamo da oko svojih objekata :
– Onemogućiti nakupljanje vode u kantama,posudama, automobilski gumama ili nekoj drugoj ambalaži
– Spremnike za vodu kao kamenice,betonske spremnike ,bačve i sl.
prekriti mrežama protiv komaraca ili plastičnim pokrovom
– Onemogućiti nakupljanje kišnice na tendama ili raznim pokrivalima
– Držati uredne i protočne oborinske oluke i sustave oborinskih voda
– Vaze za cvijeće i sl. na grobljima umjesto vodom puniti vlažnim pijeskom od travnja do listopada
– U posudicama ispod vaza za cvijeće redovito mijenjati vodu jednom tjedno
– Osigurati pokrivanje brodica ceradama gdje se god nalazile kako bi se spriječilo skupljanje kišnica.

ZAJEDNIČKOM PRIMJENOM NAVEDENIH MJERA SMANJUJEMO BROJNOST KOMARACA, A TO NAM JE ZAJEDNIČKI CILJ.

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI!