Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča sazvao je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za petak 28. svibnja 2021. godine koja će se održati u Domu kulture u Pločama, S.S.Kranjčevića 4 s početkom u 17,00 sati.

Za konstituirajuću sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1 Izbor Mandatnog odbora

2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

– Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća

– Svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje

4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća

5. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik