Dana 8. travnja 2021. započela je još jedna terenska posjeta u sklopu projekta „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča.

Ovog puta znanstvenik dr.sc. Neven Hadžić, predstavnik projektnog partnera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb, u suradnji sa predstavnikom ribara Antonijom Šunjićem izlaze na teren kako bi održali istraživanje o optimizaciji održavanja sustava antikorozivne zaštite i zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova zbog ostvarivanja uštede kod remonta ribarskih plovila.
Svrha ovog istraživanja je optimizacija održavanja antikorozivne zaštite i zaštite od obraštanja podvodnog dijela ribarskih brodova te prikupljanja podataka za projekt čiji je nositelj Grad Ploče.
Istraživanje će dati smjernice za planiranje i provođenje redovitog održavanja podvodnog dijela trupa, tako da se minimiziraju troškovi održavanja i utroška goriva između održavanja.
U inicijalnoj fazi provest će se analiza trenutnog stanja ribarskog broda s obzirom na obraštanje i zaštitu od obraštanja, zatim će se provesti studija optimizacije ukupnih troškova goriva te održavanja podvodnog dijela trupa.

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 2.919.828,41 kuna
Iznos koji financira EU: 2.189.871,31 kuna (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 729.957,10 kuna (25%)

www.strukturnifondovi.hr

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.