Grad Ploče objavio je Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2021. godinu.

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu
Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu
Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području djelovanja građana na razvoju lokalne zajednice za 2021. godinu
Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i NOB-a za 2021. godinu
Javni natječaj za financiranje projekata i manifestacija u sportu i rekreaciji na području Grada Ploča za 2021. godinu

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od datuma raspisivanja Natječaja, a završava 15. veljače 2021. godine do 12.00 sati.

U Pločama, 15. siječnja 2021. godine.