Razvojna agencija grada Ploča – Plora u suradnji sa Klubom za zapošljavanje Ploče, provela je edukaciju svojim polaznicima na temu poslovnog plana za samozapošljavanje.

Edukacija je obuhvatila opće informacije o samozapošljavanju, sadržaj i izradu poslovnog plana za samozapošljavanje i izradu troškovnika. U sklopu ove aktivnosti polaznici su podsjetili Poduzetnički centar Ploče te imali priliku upoznati sa načinom rada Poduzetničkog centra Ploče te iskustvima mladih poduzetnika.