Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča Niko Orepić sazvao je elektroničku 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za utorak 30. ožujka 2020. g. od 15.00-20.00 sata.

Za sjednicu je predlažen DNEVNI RED

 1. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča
 2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine i 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24.03.2020.godine
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine
 4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 7. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča
 8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa
 9. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine
 10. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7. do 31.12.2019. godine
 11. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča
 13. Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 na području Grada Ploča
 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča
 15. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča

Obrazloženje:

Zbog novonastale izvanredne situacije saziva se 27. elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča, a sve temeljem članka 29. Statuta Grada Ploča, a sukladno izvanrednim okolnostima zbog epidemije korona virusa COVID-19, a sukladno uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Uputu o provedbi elektroničke sjednice će svi vijećnici Gradskog vijeća dobiti u ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte (e-mail).

Člankom 36. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano da predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Predstavničkog tijela.

 

Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Zapisnik s 26. sjednice GV Grada Ploča održane 24.03.2020. godine preuzmite na sljedećoj poveznici.

Uputu za provedbu 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.