Predstavnici projektnog tima Grada Ploča na Interreg Coastenergy projektu sudjelovali su na Arca 2019 Blue Green Hub Inovacijskoj konferenciji NOVE TEHNOLOGIJE U PLAVOM SEKTORU: “Zelene inovacije u hrvatskoj brodogradnji” koja je održana 17.10.2019. u velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva i poduzetništva RH u Zagrebu u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske i suorganizaciji tvrtke Radionica za ljudske potencijale – HRradi i Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba. Tema konferencije je predstavljanje izazova za rast i razvoj inovacija u plavom sektoru u RH.

Predstvanici Grada Ploča su podijelili brošure o Coastenergy projektu i predstavili ulogu lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova i umrežavanja sa znanstveno-istraživačkim istitucijama, interesnim skupinama, neprofitnim organizacijama i gospodarstvenicima u jačanju plavog sektora.