Sa zadovoljstvom obavještavamo roditelje učenika od I. do VIII. razreda osnovne škole s prebivalištem na području Grada Ploča o donošenju Odluke o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2019./2020. godinu u iznosu od 300.00 kn po djetetu/učeniku.

Zahtjev za sufinanciranje nabave školske opreme za školsku 2019./2020. godinu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Službi za opće poslove Grada Ploča, osobno predajom u pisarnici Grada Ploča, u razdoblju od 10. rujna do 10. listopada 2019. godine.

Odluku o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2019./2020. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Zahtjev za sufinanciranje možete pronaći na sljedećoj poveznici.