Grad Ploče svim zainteresiranim građanima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje.
Radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja Programa, provodimo anketu o interesu građana za kupnju stana putem ovog Programa.
Provedbom ankete utvrditi će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik, te nam ga dostavite najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine, na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, poštom ili neposredno u prijamnu pisarnicu Grada Ploča na istoj adresi, sa naznakom „Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje Grada Ploča“, odnosno putem elektroničke pošte na [email protected]

Ukoliko se utvrdi interes Grad Ploče će u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama–APN, provesti Program POS-a.
Anketni upitnik ispunjavaju punoljetne osobe s neriješenim ili neadekvatno riješenim stambenim pitanjem. U slučaju bračne ili izvanbračne zajednice, anketni upitnik ispunjava jedan bračni drug.

Anketni upitnik možete pronaći na sljedećoj poveznici.