Grad Ploče Vas poziva
na završnu konferenciju projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“,
koja će se održati u utorak, 21.05.2019. godine u 12 sati, na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta, u Dalmatinskoj ulici (Poduzetnička zona Vranjak III.).

Ovaj projekt vrijedan 5.180.985,00 kn, od čega čak 85 % financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak Grad Ploče, omogućit će svim građanima Ploča da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva, kao i određenih vrsta opasnog otpada.
Dođite i pobliže upoznajte funkcije i način na koji ćete od lipnja moći koristiti mogućnosti koje pruža reciklažno dvorište!

Utorak, 21.05.2019.godine; 12 sati, Dalmatinska ulica, Poduzetnička zona Vranjak 3!