Nacrtom Odluke o korištenju javnih površina uređuje se davanje na korištenje i privremeno korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta. Važeću Odluku o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (“Službeni glasnik Grada Ploča” broj: 8/01) donijelo je Gradsko vijeće Grada Ploča na 7. sjednici održanoj 14. prosinca 2001. godine, te je istu izmjenilo i dopunilo Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (“Službeni glasnik Grada Ploča” broj: 14/03).

Važeću Odluku potrebno je uskladiti kako sa važećim pozitivnim propisima, tako i sa primjenom odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi, a to se posebno odnosi na postupak reguliranja privremenog korištenja nekretnina i/ili pokretnina i utvrđivanje naknada za privremeno korištenje.

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina Grada Ploča.

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23., 20 340 Ploče, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina” ili se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: esavjetovanje@ploce.hr do 10. ožujka 2019. godine.

Tekst nacrta Odluke o korištenju javnih površina možete pronaći ovdje.

Skip to content